Tổng hợp hơn 80 shop thời trang nữ uy tín trên Taobao

26 Tháng Tám, 2019 Cdbs.vn 569 Lượt xem

Dành cho các chủ shop đang kinh doanh muốn tìm nguồn hàng thời trang nữ giá rẻ trên Taobao. Đây là danh sách hơn 80 shop uy tín đang hoạt động trên Taobao, các bạn có thể tham khảo để nhập hàng về bán buôn cho đợt mua sắm cuối năm này.

https://shop100168729.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.dj26ad
https://shop71007028.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.lpRCG0
https://shop59723962.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.7tth0H
https://shop62028840.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.5gJFMX
https://shop108688381.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.CEm0ih
https://shop68673074.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.DfDcYz
https://shop107681800.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.YdU7xd
https://shop107656986.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.nmioT9
https://shop130809627.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.Zdnuh9
https://shop70523617.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.7dWbZu
https://shop100171285.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.1lqpy7
https://shop105589415.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.mSlhS4
https://shop105092960.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.fKiSM1
https://shop34900330.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.WNwI8u
https://shop33003356.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.cLD1X3
https://shop35798994.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.EMdB0N
https://shop103684818.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.jqy7EX
https://shop57174551.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.vy7f47
https://shop73295234.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.0USrVR
https://shop63004373.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.UKzwmP
https://shop110443249.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.REjxa7
https://shop66494869.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.uEjLS7
https://shop36090408.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.cCPuEG
https://shop72343999.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.s2FQBK
https://shop102708427.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.IaXXU3
https://shop36604307.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.5ZHJBf
https://shop72029906.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.JZ8LlS
https://shop73403857.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.kMYPjo
https://shop71822179.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.CBONNI
https://shop35462827.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.3iaJWW
https://shop108075468.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.0Ot0LK
https://shop103373683.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.h92QYq
https://shop33495993.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.bdrd3F
https://shop104279635.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.88RYaJ
https://shop116426543.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.j0KJ2D
https://shop101634483.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.yrvY4P
https://shop73414042.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.aZMVUv
https://shop65626181.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.SIvTG4
https://shop67603265.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.bYAIy0
https://shop69295499.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.v54qlb
https://shop71747560.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.LEwpxh
https://shop33385175.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.9LEgIm
https://shop69666910.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.qTJF2w
https://shop109705026.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.sSM3qS
https://shop119171969.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.uXuH7x
https://shop58954390.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.NRYMcD
https://shop112106669.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.E04ZvI
https://shop71128605.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.lPKP0a
https://shop103279717.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.MewKtZ
https://shop62713543.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.8obp4x
https://shop100554937.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.OhoxPb
https://shop64960781.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.VeFif4
https://shop36341347.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.JP3VWp
https://shop105923116.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ju9doq
https://shop62399547.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.qqtGMR
https://shop65632219.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.2rLNFw
https://shop108670355.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.LEuDfP
https://shop104013458.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.DfC8kF
https://shop57742470.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.agahnY
https://shop72034471.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.Dsq7zd
https://shop66779007.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.tAqvvn
https://shop60817818.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.5pMeFW
https://shop109321639.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.4mWamq
https://shop60125909.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.hfw2S7
https://shop112323250.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.9fLpYA
https://shop66241212.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.K3GYZ8
https://shop67052189.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.UJvIEH
https://shop105922941.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.dYx6lm
https://shop104970171.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.jLV8nH
https://shop101067538.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.koUPPp
https://shop320554611.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.MFcjK3
https://shop112128674.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.Q50tE4
https://shop104293784.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.4M477K
https://shop65491518.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.CimSY2
https://shop108711226.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.8jMtvg
https://shop64729398.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.8fl0nR
https://shop62671015.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.Swffds
https://shop35647715.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.vDFcru
https://shop63560076.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.p8GvAH

 

Cập nhật ngày 26/08/2019

 

Comments

comments