Cách liên kết Facebook với tài khoản Instagram

Để liên kết tài khoản Instagram của bạn với một Trang Facebook, bạn phải là quản trị viên của Trang đó. Sau khi liên kết tài khoản Instagram với Trang, bạn sẽ có tùy chọn chia sẻ với Facebook mỗi lần bạn chia sẻ ảnh hoặc video trên Instagram. Bạn có thể liên kết bài viết trên Instagram … Đọc tiếp Cách liên kết Facebook với tài khoản Instagram<..

Read more