Cách liên kết Facebook với tài khoản Instagram

  KIẾN THỨC MARKETING

Bạn có thể liên kết bài viết trên Instagram với tài khoản Facebook qua cài đặt của ứng dụng của mình. Để chia sẻ ảnh từ Instagram đến Facebook:

Liên kết Instagram với Facebook trên iPhone 

  1. Truy cập vào  Trang cá nhân của bạn và nhấn vào 
  2. Nhấn vào Tài khoản được liên kết và nhấn vào Facebook
  3. Nhấn vào Chia sẻ tới và chọn Trang bạn muốn quản lý

Liên kết Instagram với Facebook trên Android

  1. Truy cập vào  Trang cá nhân của bạn và nhấn vào 
  2. Nhấn vào Tài khoản được liên kết và nhấn vào Facebook
  3. Nhấn để chọn Trang mà bạn quản lý

Liên kết Instagram với facebook trên Windows Phone

  1. Truy cập vào  Trang cá nhân của bạn và nhấn vào 
  2. Vuốt sang phải đến tùy chọn và nhấn vào Cài đặt chia sẻ
  3. Nhấn vào Facebook
  4. Nhấn vào Chia sẻ tới và chọn Trang bạn muốn quản lý

Giờ đây, khi chụp ảnh hoặc quay video trên Instagram, bạn sẽ có tùy chọn chia sẻ ảnh hoặc video đó trên Facebook từ cùng màn hình mà bạn thêm chú thích.Bạn cũng có thể chia sẻ từ Instagram đến Trang Facebook mà mình quản lý. Chúc bạn thành công, cdbs.vn hân hạnh là người bạn đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp.

 

 

Comments

comments

LEAVE A COMMENT